SELECT * FROM faaliyet WHERE sno='119' ORDER BY sira30.12.2006 BALA BELEDİYESİ RESMİ WEB SİTESİ
   Belediye Faaliyet Raporu

 

Yeniliklerden haberdar olabilmek için maillistimize katılın...

Adınız Soyadınız

E-Mail adresiniz

Ekle   Çıkar
 

Alan adınızla ilgili E-mail (posta kutunuza) ulaşmak için aşağıdaki ilgili alanları doldurunuz...

E-mail

 
Şifre

 
 
 
30.12.2006 - 2005-2006 NİSAN AYINA KADAR SOSYAL-KÜLTÜREL ALANDA YAPILAN FAALİYETLER

T.C
BALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET RAPORU

2005 yılı Nisan ayından 2006 yılı Nisan ayına kadar yatırımlarla ilgili yapılan çalışmalarımız aşağıya çıkarılmıştır.

1) İMAR PLANI YAPIMI

Belediyemizce İller bankasına yetki verilerek bankaca 27.04.2004-28.05.2004 tarihleri arasında 79500.00YTL bedelle ihalesi tapılan ve UTTA PLANLAMA VE DANIŞMANLIK firması tarafından 2000 tarihinde yaptırılan hala hazır haritalar üzerine hazırlanan 1 /5000 ölçekli 767 hektar alanı kapsayan nazım ilan planları belediye meclisimizin 02.03.2005 tarih ve 03 sayılı kararları ile uygun görülmüştür.
Söz konusu planlar 5216 sayılı yasa uyarınca büyükşehir belediyesi onayına sunulmuş ve büyükşehir belediyesince 09.08.2005 tarih ve 2146 sayılı kararlarınca onanmıştır.
İhale uhdesinde kalan firma tarafından onanlı 1/5000ölçekli nazım imar planlarına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygula imar planı hazırlanarak belediye meclisimizin 09.11.2005 tarih ve 89 sayılı kararları ile uygun görülerek yine 5216 sayılı yasa uyarınca büyükşehir belediyesi onayına sunulmuştur ve halen büyükşehir belediyesindedir.

2)İMAR UYGULAMALARI

Belediye meclisimizce şehirimizde imar uygulaması konusunda karar alınmış ise de büyükşehir belediyesi onayından çıkacak uygulama imar planlarına göre imar uygılama işlemleri yapılacaktır.

3)KAMULAŞTIRMA

Bir yıllık zaman içerisinde belediyemizce her hangi bir kamulaştırma yapılmamıştır.

4)PARK DÜZENLEME

İlçemiz merkezinde bulunan Atatürk Parkının tören alanı 2004 yılı içerisinde ve geriye kalan kısmı ise 2005 yılı içerisinde yaptırılmıştır.Yapılan bu çalışmalarda yıkma, sökme ağaç kesimi ve genel temizliği belediyemiz marifetiyle yapıldığından,diğer yapılan işlerden taş kaplama işleri için 20.000.00YTL,elektrik tesisat ve montaj işleri belediyemizce yapılmış olup malzeme bedeli olarak 10,000.00YTL, şelale ve havuzlar için 17.850.00.YTL fiskiyeler için 22.250.00YTL, kamelyalar ile oturma bankları için 12.000.00 YTL, duvar demir korkuluklar için 6.450.00YTL,kapı girişi ışıklı panosu için1.900.00YTL, diğer inşat malzeme bedeli olarak 8.800.00.YTL(kum ve şelale malzeme bedeli), 2004 yılı içerisinde yaptırılan tören alanı ve Atatürk büstü için 11.500.00YTL olmak üzere toplam 110.750.00YTL, para sarf edilerek bu günkü duruma getirilmiş halkın hizmetine açılmıştır.
Diğer yandan göztepe mahallesinde daha önceki yıllarda yarım kalan park ile TKB (toplu konut bölgesi) içerisindeki park alanları belediyemiz bütçe imkanları çerçevesinde 2006 yılında yapımı gerçekleştirilecektir.
Ayrıca belediyemiz kır gazinosuna;çevre düzenleme ve temizlik işleri ile bu ala-
nın belli bir bölümüne çocuk oyun grubu yerleştirilmiştir.

5) FESTİVAL ALANI DÜZENLEMESİ

Her yıl geleneksel olarak kutlanan ve bu yılda 16.sı kutlanacak olan bala kültür ve hasat festivali bilindiği üzere ekiz tepesinde yapılmaktadır.Büyükşehir belediyesi ile belediyemiz ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları sonucu 12000 m2 alan ile ulaşım yolunda kazı,dolgu ve tesviye işleri yapılarak 16000 m2 alan düzenlenmiş ve asfaltlanmıştır.Bu yıl içerisinde ise belediyemizce çevre ağaçlandırılması yapılmıştır.
 
6) YOL DÜZENLEME İŞLERİ

2005 yılı içerisinde ilçemizin Ankara ve Kırşehir çıkışlarında yol genişleme ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.Ankara çıkışında 1400 metre uzunluğundaki 8 metrelik asfalt yol kenarlarındaki kazı ve dolgu işleri büyükşehir belediyesi ve belediyemiz ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları sonucu 16 metre genişliğe çıkarılmış ve 21000 m2 lik asfaltlama çalışmaları tamamlanarak ulaşıma açılmıştır 2006 yılı içerisinde bu kısmın bordur ve yaya kaldırım çalışmaları bütçe imkanları çerçevesinde yapılacaktır.
İlçemiz Kırşehir çıkışında yapılan 12000 metrelik yol genişleme çalışmalarında kazı ve dolgu işlemlerinin büyük bir bölümü tamamlanmış, bu yol kenarlarında piyasadan 3000 metre beton bordür satın alınarak bunu 2000 metrelik kısmı yapılmıştır.1000 metrelik kısmı da mevsim nedeniyle 2006 yılında yapılacaktır. 6000 m2 ‘lik yaya kaldırımından ise mevcut kilit parkelerle 1800 m2’si yaptırılmış 4200m2’si ise mevsim nedeni ile 2006 yılına ertelenmiştir.2005yılında Yol düzenlemede malzeme ve işçilik bedeli olarak 25.855.00YTL harcama yapılmıştır. Ankara ve Kırşehir çıkışı genişleme yapıla yol kenarlarını ağaçlandırma işeri de yapılmıştır.
Ayrıca 2005 yılı içerisinde kartaltepe mezarlığının içerisinden başlayarak ilçemiz Ankara çıkışına kadar olan İ.Melih GÖKÇEK caddesi de 9600 m2 asfalt kullanılarak yeniden kaplama yapılmıştır.

7) AĞAÇ LANDIRMA ÇALIŞMALARI

İlçemizin yeni genişleme ve düzelesi yapılmakta olan ana caddesinin Akara ve Kırşehir çıkışı yol kenarlarına, ilçemiz mezarlıkları içerisine, festival alanı ve ulaşım yolu kenarlarına, avşar yolu ve gazino yolu kenarlarına belediyemizce piyasada 1000 adet çam, çınar ve selvi türü fidan 23.650YTL bedel karşılığında satın alınarak diktirilmiştir. Bu fidanların .2006 yılı temmuz ayı sonuna kadar kuruyanları ile değiştirilmesi de yüklenici firmaya aittir.

8)İÇME SUYU ÇALIŞMALARI

Belediyemizin zaman zaman en büyük sıkıntı yaşadığı ilçemize teminidir.Terfi merkezlerindeki motopomplar ile isale hatları ekonomik ömrünü doldurduğundan sık sık arızalar meydana gelmektedir.Bu arızalar ise zamanında giderilmeye çalışılmaktadır.Terfi merkezlerinde bir içeresin de iki adet pompa yaptırılmıştır.Bir adette 90 kv’lık elektrik motoru yaptırılmıştır.Bunları bedeli olarak ise 8.000.00YTL ödenmiş ve bir adet pompada yapımdadır bunun bedeli ise 2.160.00YTL ‘dir.Ara terfi merkezinde bulunan klor cihazı sık sık arızalanmakta olup iller bankasından cihaz tamir ustası çağrılarak arıza giderilmektedir.Yeni cihaz ile değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 53216 sayılı Kanunla belediyemize mahalle olarak bağlanan köy yerleşik alanlarından ablı mahallesinde bir defa yatay milli pompa tamir ettirilmiştir.İsale hattının 1000 metrelik kısmında sık sık arıza meydana gelmekte olup belediyemizce arızaları giderilmektedir.Tol mahallesine içme suyu için gerekli malzeme yardımı yapılmaktadır.Köseli mahallesinin derin kuyu pompası yaptırılmış ve şebeke dağıtım vanaları yenileri ile değiştirilerek arızaları giderilmiştir.
İlçemizin isele hatlarının giderilmesinde kullanılmak üzere 380 volt elektrik üreten10-15 kwa’ lık bir adet dizel seyyar kaynak jeneratörüne acilen ihtiyaç duyulmaktadır. İçme suyu tefi merkezlerinin ve isale hatlarının yeniden yapımı için büyük şehir belediyesi ASKİ genel müdürlüğünden 30.06.2005 gün ve 123 sayılı yazımız ile talep edilmiştir.

9)KANALİZASYON ÇALIŞMALARI

İlçemiz içerisinde herkesinde malumu olduğu gibi planlı bir kanalizasyon şebekesi yoktur.Ancak mevcut kanalizasyonda bazen arızalar meydana geldiği ve gelen bu arızalarda günüde tamir edilmektedir.Bu tamirlerde belediyemiz stokunda bulunan beton büzler kullanılmaktadır.İlçemiz içerisine yeni alt yapı projesi yapılması için belediyemizce İller bankasından talep edilmiş ancak yeni imar planlarına göre yapılması için planlar onaylanıncaya kadar ertelenmiştir.5216 sayılı yasa uyarınca alt yapı projelendirme ve yapım işleri ASKİ genel müdürlüğünce yapılması ön görülmektedir ve ilçemiz içinde ASKİ tarafından 40 km’lik kanalizasyon ihaleye çıkarılmıştır.
5216 sayılı yasa ile mahalle olarak belediyemize bağlanan abazlı mahallesinin bir bölümünün, tol ve köseli mahallelerinin tamamının mevcut olduğu ve bu yerleşim birimlerinden abazlıda 1600 metre yeni kanalizasyon hattı yapılacak alan ile tamir görecek yerlerin olduğu, tol mahallesinde 450 metrelik kanalizasyon hattının içinin dolu olduğu ve 1200 metrelik kanalizasyon hattının yapılması gerekli olduğu, köseli mahallesinin mevcut kanalizasyon hattını hiç çalışmadığı,Diğer yerleşim birimlerinin ise kanalizasyonunun olmadığı tespit edilmiştir.
İlçemiz içerisindeki iki adet büyük derede toplanan kanalizasyon için 2005 yılında dozer çalışması yapılmış ancak teknik malzeme yetersizliği nedeni ile yapılamamıştır.2006 yılı içerisinde mali imkanlar çerçevesinde söz konusu dere yataklarından akan kanalizasyon yapılacaktır.

10)MEZBAHA YAPIMI

İlçemizde büyük eksikliği hissedilen mezbaha için belediye meclisimizin 09.06.2004 tarih ve 03 sayılı kararlarının 22. gündem maddesinde İller bankasını 01-14 numaralı (100büyük baş –300 küçük baş hayvan kesimine uygun)tip projenin kara pınar mevki eski içme suyu tesislerinin bulunduğu yere yapılmasına karar verilmiş ve buna istinaden de İller bankasından kredi talebinde bulunulmuştur.

11)KÜÇÜK SANAİİ  SİTESİ ÇALIŞMALARI

İlçemiz içerisindeki sanayinin şehir dışına çıkarılması ve ilçe sanayi esnafının düzenli bir sanayiye kavuşturulması için daha öce satın alınan kartaltepe mahallesindeki 17ada 30 parsel nolu arazinin gerekli planlama işleri yapılmıştır.Yapılan bu planlamaya göre özel firmaya bir mimari proje hazırlattırılmıştır.Bu yatım içinde İller bankasından kredi talebinde bulunulmuştur.
 

ZABITA AMİRLİĞİMİZCE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemiz Zabıta Amirliğine 2005 mali yılında gelen evrak sayısı 288 adettir.Giden evrak
(cevaplanan)sayısı 174 adettir.
• 2005 yılı Zabıta Amirliğince belediyemiz işyerleri ile ilğili konularda esnaflara tutulan Durum Tespit Tutanağı adeti 19 dur.
• 2005 mali yılında ilçemiz esnaflarına Zabıta Amirliğince tutulan zabıt vakası adeti 2 dir.
• 2005 mali yılında ilçemizde yeni açılan 19 adet işyerine;işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir.
• 2005 mali yılında ilçemiz esnaflarına 21 adet Hafta Tatili izni verilmiştir.
• 2005 mali yılında 4077sayılı yasanın ilğili maddesi gereğince;ilçemizdeki 92 adet işyerinde Etiket Denetimi yapılmış ve sonucu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne 3 ayda bir Periyodik olarak yazışmalarla bildirilmiştir.
• 2006 mali yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında gelen evrak sayısı 61 adettir.Giden evrak sayısı 39dur.
• 2006 mali yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında Zabıta Amirliğince Belediyenin işyerleri ile ilgili konularda esnaflara tutulan Durum Tespit Tutanak sayısı 18 adettir.
• 2006 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında ilçemiz esnaflarına Zabıta Amirliğince tutulan Zabıt Varakası 20 adettir.
• 2006 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında İlçemizde açılan 5 adet işyerine;açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir.
• 2006 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında ilçemiz esnaflarına 70 adet Hafta Tatili izni verilmiştir.
• 2006 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında 4077 sayılı yasanın ilgili mad.gereğince 43 işyerinde
Etiket Denetim işlemleri yapılmıştır.

2005-2006 NİSAN AYINA KADAR SOSYAL-KÜLTÜREL ALANDA YAPILAN FAALİYETLER

• İlçemiz tanıtımı için 3 ayrı yerel yayın,ulusal yayın yapan televizyon kanallarına program yaptırılarak ilçenin tarihi-turistik tanıtımı,ilçe halkının sıkıntı ve dilekleri T.V aracılığı ile
tüm Türkiye ve Dünyaya duyuruldu.
• Çağın gereği olan bilgisayar ve internet ortamında belediyemizin tanıtımı ve şeffaf belediyecilik
anlayışı içerisinde web.sayfası yapılmış olup ilçe ve belediye ile ilgili tüm haberler buradan tüm dünyaya duyurulmaktadır.
• İlçemizde olan değişiklikler yenilikler yerel basına iletilerek basında bu haberlerin yayınlanması sağlanmıştır.
• Ülkelerin ve şehirlerin tanıtımında büyük rolü olan sporun ilçemizde de tekrar faaliyete geçirilen BALA BELDİYE SPOR FUTBOL KLUBÜ ile başarılı bir şekilde 2.amatör kümede şampiyon olarak 1.amatör kümeye yükselmiştir.
• 24 Kasım Öğretmenler Gününde İlçemiz merkez ve köylerinde bulunan toplam320 öğretmenlerimizi bir araya getirerek yemek ve kutlama programı düzenlenmiştir.
• Çeşitli tarihlerde ilçemiz merkezinde halkın ve toplumun bilinçlendirilmesi için seminer ve konularına vakıf kişiler tarafından konferanslar düzenlenmiştir.
• 8 MART Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle ilçe kadınlarına çiçek dağıtılarak bu günleri kutlandı.
• İlçedeki halkımıza ücretsiz İşitme Testi yaptırılarak,işitme kaybı olanlar tespit edilerek gelen ekipce hastaneye yönlendirilmiştir.
• Türkiye Engelliler Atletizm Federasyonuna;belediyemiz tarafından destek olunması için sporcularına forma yaptırıldı.
• Mahalle ve köy muhtarlarının dilek,temenni ve sıkıntılarının dinlendiği rutin toplantılar yapıldı.
• Daha önce ilçemizin TOL köyü mevkiinde yapılan 2005 yılından itibaren ise belediyemizin çabalarıyla her yıl kutlanan Bala Kültür ve Hasat Festivali ilçe merkezine taşındı.
• İlçemize açılması planlanan Hacettepe Üniversitesi Bala Meslek Yüksekokulu yine 2005 yılı eğitim öğretim yılında faaliyete geçirilmiş olup bu yüksekokulun güvenlik temizlik hizmetleri belediyemiz imkanları çerçevesinde karşılanmaktadır.
• Yüksekokulumuzda okuyan öğrencilerin ilçemizde ikamet etmeleri konusunda kendilerine kalacak konut konusunda yardımcı olundu.
• Yine bu yüksekokul öğrencilerine yakacak ve yiyecek ihtiyaçları belediyemiz imkanları dahilinde yardımlar yapılmıştır.
• Yüksekokul da yapılan rutin toplantılarda öğrencilerin sıkıntı,dilek ve temennileri dinlenerek yardımcı olundu.
• Mübarek Ramazan ayı içerisinde ilçe halkına belediyemiz düğün salonunda toplam 650 kişiye iftar yemeği verilmiştir.
• Cumartesi ve Pazar günleri de açık olan belediyemize günde ortalama 100 ayda 3000 vatandaşımız ziyaret etmektedir.
• 2006 yılı içerisinde ilçemize belediyemiz tarafından açılan bir sağlık hizmeti olan Bala Belediyesi Ağız ve Diş Sağlık Kliniği ayda 250 hastaya bakmakta olup faaliyetlerine devam etmektedir.
• Bala Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin de katılımı ile Belediye kanunu ve Yerel Yönetim reformu konulu Antalya da düzenlenen seminere gidilmiştir.
• Belediye Başkanımızın katıldığı Hollanda Belçika İnceleme gezisi sonunda Avrupa Birliği Belediyelerinin Kentsel ve Çevresel gelişim süreci incelenmiştir

2005 MALİ YILI SONU İTİBARİYLE BORÇ DURUMUNU GÖSTERİR LİSTE AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

Belediyemizin çeşitli şahıslara 2005 mali yılından 2006 mali yılına devreden
Borç miktarı : 304.460,00 YTL.
Bu borçtan çeşitli kişi ve personele ödenen miktar : 247.240,00 YTL.
Kalan borç ise : 57.220,00 YTL.
Belediyemiz personelinin 2006 yılından maaş alacağı mart ayı dahil : 73.500,00 YTL.

Belediyemizin 2006 mali yılından mart ayı sonu ödenmeyen faturalar :125.000. YTL.

Belediyemizin 2005 mali yılı sonu itibariyle kurumlara olan borcu : 523.476,00 YTL.

Belediyemizin 2005 mali yılından işçilere ikramiye borcu yaklaşık : 78.000,00YTL.
Belediyemizin TEDAŞ’1.582.000,00 YTL Borcu olup bu borçtan 1.104.000,00.ytl’si
Hazineye müracat edilip, kalan ise : 478.000,00.YTL

BELEDİYEMİZİN 2005 MALİ YILI İTİBAR İLE ALACAKLARIMIZ;

SU GELİRLERİNDEN :293.842,00 YTL.
KİRA GELİRLERİ :158.803,00 YTL.
EMLAK VERGİSİ : 43.847,00 YTL.

--------------------------------------------------------------------------------
TOPLAM: 496.492,00 YTL. dir

 
30.12.2006 2005-2006 NİSAN AYINA KADAR SOSYAL-KÜLTÜREL ALANDA YAPILAN FAALİYETLER
30.12.2007 2005-2006-2007 YILI TEMMUZ AYINA KADAR YAPILAN SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER
30.12.2008 2007-2008 YILI TEMMUZ AYINA KADAR YAPILAN SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER


Ana Sayfa | Başkan | Bala Hakkında | Bilgi Edinme | Belediye Kanunu | Duyurular | Belediye Meclis Üyelerimiz | Fotoğraf Albümü | Faydalı Linkler | İletişim | Ziyaretçi Defteri | Belediye Faaliyet Raporu | Muhtarlarımız | Resmi Kurumlarımız | Köşe Yazısı | Ulaşım | Meclis Kararları |

duru 2008
www.zebraperdestor.com

Ekleme Tarihi : 01.28.12

Haber
Görüş ve İsteklerinizi Ziyaretçi Defterimize Yazabilirsiniz.


Ekleme Tarihi : 01.24.12

Haber
Güncel Haberleri Duyurular Kısmından Takip Edebilirsiniz...


?
(0)


Aktif Ziyaretçi : 1
Toplam Ziyaretçi : 91040

Perşembe Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 26°C 11°C