Yükleniyor...

Tüm Projeler

Beynam Mahallesi 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Süre Uzatılması

       Bala Belediye Meclisi’nin 06.04.2016 gün ve 64 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2017 gün ve 1178 sayılı kararı ile tadilen onaylanan “Beynam Mahallesi (Köy İçi 1. Etap) 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” Belediyemiz ilan panosunda 02.03.2020 tarihi itibariyle 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

        Ancak; Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle oluşan mücbir sebepler dolayısı ile yasal askı süresi içerisinde itirazlarını yapamayan vatandaşlarımızın hak kaybını önlemek amacıyla askı süreçleri 26.03.2020 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren geçici 1. Maddesi ile 30.04.2020 tarihi kadar durdurulmuştur.  Salgın sürecinin devam etmesinden dolayı ise 30.04.2020 tarihinde Resmi gazetede ilan edilen 31114 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 1. maddesinin 1. fıkrasında "... 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 01.05.2020 (bu tarih dahil) tarihinden 15.06.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirmek üzere) uzatılmıştır…” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

        Söz konusu kapsamda 25 gün askıda kalan “Beynam Mahallesi (Köy İçi 1. Etap) 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” 30.06.2020 tarihinden itibaren 5 gün daha askıya çıkarılmıştır.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

SMS BÜLTENİNE ÜYE OL Tüm gelişmelerden haberdar olun.